Хайкад Инфотех обяви 3DEXPERIENCE лаборатория, в Технически Университет София, филиал Пловдив - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Публикации


Хайкад Инфотех обяви 3DEXPERIENCE лаборатория, в Технически Университет София, филиал Пловдив
event05.10.2022
Хайкад Инфотех обяви 3DEXPERIENCE лаборатория, в Технически Университет София, филиал Пловдив

На 05 октомври Хайкад Инфотех обяви 3DEXPERIENCE лаборатория, в Технически Университет София, филиал Пловдив. Събитието беше открито от директора на университета проф. д-р инж. Въльо Николов Николов.

Студенти и гости на събитието споделиха, че към Haycad Infotech има високо доверие сред младите, защото е инициатор на събития, които помагат младите инженери в България.


Това е поредната 3DEXPERIENCE лаборатория, която Хайкад помага да бъде в полза на младите студенти на България, с цел обучение в дигитални компетенции с инженерна насоченост.

 

Още публикации

Промяна към устойчива верига за доставки
event07.06.2023
Промяна към устойчива верига за доставки
DELMIA Robotics - за проектиране, валидиране и програмиране на роботизирани работни клетки с бързина и точност
event10.03.2023
DELMIA Robotics - за проектиране, валидиране и програмиране на роботизирани работни клетки с бързина и точност
Днес роботите се използват широко в производството - от роботи за събиране и поставяне до сложни и гъвкави роботизирани системи, работещи в огромни производствени линии. Въпреки че тази автоматизация може да подобри последователността и производствения резултат, тя не винаги се планира по оптимален начин, за да се извлече максимална полза от оборудването и хората, които взаимодействат с него.
Хайкад Инфотех издава нова книга - Пластмасови изделия и шприцформи на Доц. Петко Събев
event08.03.2023
Хайкад Инфотех издава нова книга - Пластмасови изделия и шприцформи на Доц. Петко Събев
Хайкад Инфотех издава второ, обновено издание на книгата на доц. Петко Събев и компанията дава възможност на своите партньори да рекламират в новото издание.
Виж всички