Хайкад Инфотех обяви 3DEXPERIENCE лаборатория, в Технически Университет София, филиал Пловдив - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Публикации


Хайкад Инфотех обяви 3DEXPERIENCE лаборатория, в Технически Университет София, филиал Пловдив
event05.10.2022
Хайкад Инфотех обяви 3DEXPERIENCE лаборатория, в Технически Университет София, филиал Пловдив

На 05 октомври Хайкад Инфотех обяви 3DEXPERIENCE лаборатория, в Технически Университет София, филиал Пловдив. Събитието беше открито от директора на университета проф. д-р инж. Въльо Николов Николов.

Студенти и гости на събитието споделиха, че към Haycad Infotech има високо доверие сред младите, защото е инициатор на събития, които помагат младите инженери в България.


Това е поредната 3DEXPERIENCE лаборатория, която Хайкад помага да бъде в полза на младите студенти на България, с цел обучение в дигитални компетенции с инженерна насоченост.

 

Виж всички