Husqvarna търси Машинен инженер за строителни машини - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Публикации


Husqvarna търси Машинен инженер за строителни машини
event18.11.2022
Husqvarna търси Машинен инженер за строителни машини
Вие ще отговаряте за проектирането на нови машинни системи и компоненти, както и за поддръжката на продуктите. Основният ви фокус ще бъде върху леките машини за уплътняване, но ще имате възможност да си сътрудничите и с други екипи за научноизследователска и развойна дейност в световен мащаб. Вие предоставяте изобретателни и надеждни инженерни решения във всички фази на цикъла на разработване на продукта.
Ще бъдете част от глобален екип от инженери, представляващи инженерни компетенции в областта на мехатрониката, механиката, шума и вибрациите, изпитването и проверката. Функционално се отчитате пред ръководителя на инженерния отдел.

Вашите отговорности
 • Разработване на нови продукти, както и инженерна поддръжка на продукти за строителна техника
 • Прилагане на иновативни умения за решаване на проблеми, за да отговаряте или надхвърляте изискванията на нашите продукти, за да създавате добавена стойност за нашите клиенти
 • Предоставяте надеждни решения за механично проектиране, които гарантират безопасността и надеждността на нашите продукти през всички фази на жизнения цикъл на продукта
 • Предоставяйте проекти, концепции и подробни идеи за възложените ви подсистеми, които са оптимизирани по отношение на функциите, качеството и разходите
 • Разработвайте 3D CAD, инженерни чертежи и стекове от допуски за механични и електрически компоненти и осигуряване на геометрията на машинни възли
 • Гарантирайте, че проектните решения отговарят на продуктовите спецификации и функционалните изисквания (производителност, надеждност, DFM, разходи и възможност за обслужване, съответствие с международните регулаторни стандарти, например IEC, UL и EMC)
 • Разбирайте и прилагайте инструменти за инженерен анализ, като например FEA, CFD, CAE и ръчни изчисления, за да разработвате концепции и да валидирате проекти.
 • Създаване на прототипи и тестване на прототипи за валидиране на функциите.
 • Да може да предава ясно и ефективно резултатите и състоянието на проекта между всички съответни членове на екипа.

Вашите технически умения
 • Минимум 5 години опит в областта на механичното проектиране
 • Обучени сте в структурирани инженерни процеси, като например разработване на концепции, итеративен дизайн, проектиране на платформи и модули, 6sigma, инженеринг на стойността и др.
 • Имате опит в проектирането на листов материал, проектирането на отливани компоненти от пластмаса/метал, заваряване, механична обработка, познаване на материалите, ремъчни и зъбни задвижвания, хидравлични системи, амортизационни системи
 • Владеете GD&T и балансирано толериране, за да отговорите както на функцията на продукта, така и на производствените изисквания
 • Сътрудничите си успешно с екипите на CAE по теми като структурна динамика, напрежения, умора и потискане на вибрациите
 • Опит в CATIA V5 и Smarteam или еквивалентна програма
 • Бакалавърска или магистърска степен или еквивалентен професионален опит
 • Свободно владеене на английски език писмено и устно

Вашият профил e подходящ, ако:
 • Вие сте истински глобален сътрудник, който изгражда устойчиви отношения и цени успеха на екипа по-високо от своя собствен.
 • Обучени сте в структурирани инженерни процеси, като разработване на концепции, итеративен дизайн, проектиране на платформи и модули, 6sigma, инженеринг на стойността и др.
 • Фокусирани сте върху целите, движите се самостоятелно и имате положително отношение към управлението.
 • Стремите се да разбирате, преди да бъдете разбрани, и непрекъснато се стремите към подобрения.
 • Оценявате креативното, иновативно и визионерско работно място, където можете да съчетаете своите структурирани аналитични умения с практическа работа в нашата лаборатория за прототипи и тестове.

Още публикации

Нашите партньори от Husqvarna Русе търсят инженери с опит в CATIA
event19.11.2022
Нашите партньори от Husqvarna Русе търсят инженери с опит в CATIA
Вие ще бъдете експертът на екипа по ротационни системи, включително ексцентрични елементи, ремъчни предавки, лагери, зъбни колела и валове.
Dassault Systemes на най-голямо събитие в света на селското стопанство
event18.11.2022
Dassault Systemes на най-голямо събитие в света на селското стопанство
Тази седмица в Париж се провежда голямо събитие в света на селското стопанство, наречено SIMA Paris, посветено на иновациите и решенията за земеделските производители.
Финансова помощ за технологична модернизация в България
event29.08.2022
Финансова помощ за технологична модернизация в България
Настоящите европейски програми за безвъзмездно финансиранепо мярка по "Технологична модернизация" от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) дават огромни възможности за микро, малки и средни предприятия да направят крачка към по-висока степен на дигитализация на своите вътрешни процеси, с цел постигане на по-висока производителност.
Виж всички