Инженерите на бъдещето – съвременно, практическо обучение в новата лаборатория на ТУ София, филиал Пловдив от Хайкад Инфотех - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Публикации


Инженерите на бъдещето – съвременно, практическо обучение в новата лаборатория на ТУ София, филиал Пловдив от Хайкад Инфотех
event08.01.2021
Инженерите на бъдещето – съвременно, практическо обучение в новата лаборатория на ТУ София, филиал Пловдив от Хайкад Инфотех
От много години бизнесът, различни професионални организации и дори синдикати, обсъждат проблемите свързани с недостига на квалифицирана работна ръка, произтичащи от липсата на ясна стратегия или отсъствието на колаборация между образование и работодатели. Още преди 10 години, в проучване на една от водещите международни агенции за подбор на персонал, се установи, че квалифицираните инженери са сред най-дефицитната работна ръка в страната. Анализите им показват, че една от основните причини за това са липсата на технически и професионални умения, които са специфични за даден отрасъл. Това подтикна представителите на университетите и бизнеса в Пловдив да инициират поредица от срещи, за да обсъдят, как образователните програми да бъдат максимално адаптирани към нуждите на бизнеса.

Още в първите години на възраждане на индустрията в България, Хайкад Инфотех осъзна необходимостта за добре подготвени инженери за индустрията, които не само да получат нужните теоритични знания, но и да имат възможността да се обучават на съвременни софтуери, използвани в най-успешните компании по света.

Първоначалната идея за изграждане на приложна лаборатория за обучение на инженер- конструктори в град Пловдив се заражда през 2017-а година. Хайкад Инфотех постави основата, като запозна преподавателите с решенията на Dassault Systemes и техните предимства пред останалите софтуери, използвани и преподавани в университета до този момент.

Процесът е дълъг и включва обучение на преподавателите, осигуряване на компютри от страна на университета, както и лицензи от Хайкад Инфотех. Но ето, че 3 години след подписването на първия меморандум за сътрудничество, в началото на декември месец 2020, беше напълно оборудвана първата 3DEXPERIENCE лаборатория, на територията на Технически университет София, филиал Пловдив. Реализацията на проекта е в резултат на съвместната инициатива на Технически университет, Dassault Systemes, Хайкад Инфотех и фирма Liebherr-Hausgeräte Марица.
Привличането на фирма Liebherr-Hausgeräte Marica, като един от най-големите високотехнологични работодатели в района на град Пловдив, е изключителен успех за начинанието. Огромният опит на инженерния развоен екип на Liebherr, като и наличието на собствен обучителен център, са гарант затова, че нуждите и очакванията на индустрията ще залегнат в учебните програми на Лабораторията и ще осигурят тяхната конкретна и практическа насоченост.
Благодарение на Лабораторията, студентите в пловдивския филиал на Технически университет София, ще имат възможността да работят с една от най-съвременните инженерни и бизнес платформи за управление на развойни и производствени проекти – 3DEXPERIENCE. Те ще имат пълен достъп до всички модули на 3DEXPERIENCE, като ще се заложи за първи път във висшето образование в България на практическите познания в организацията на инженерни проекти (Engineering Project Management). Това е уникална възможност за студентите и преподавателите на ТУ София, филиал Пловдив и ще даде следните предимства:

  • Управление на информацията в облачното пространство – гаранция за достъп отвсякъде и по-голяма мобилност (особено полезно при ситуации като тази с КОВИД 19);
  • Сътрудничество в екип, чрез съвместно разработване на курсовите задачи в единна информационна база данни, с цел обучаване на студентите към екипната работа;
  • Практически познания за управление на проекти – създаване на времеви диаграми, задания и проследяване на срокове за изпълнение, както и статуса на подзадачи, изтичащи срокове, бюджетиране и планиране, управление на промените и много други;
  • Създаване на умения у студентите свързани с производственото планиране – съобразяване на нуждите на производството, така че разработените технически изделия да отговарят в максимална степен изискванията на производството при използване на ръчен труд и иновативни роботизирани системи;

Студентите ще могат да се използват за своите проекти софтуера за 3D проектиране – CATIA. С CATIA работят едни от най-успешните компании в света, а в България той е внедрен в почти всички компании от автомобилната промишленост и в редица други индустрии. CATIA дава възможност да се симулира целия цикъл за разработка на сложни индустриални продукти, като преминава през идеята, продуктовия дизайн, сглобяването във виртуална среда и проверката на надеждността.

Ежегодното проучване на една от водещите международни компании за подбор на персонал, публикувано в началото на 2020 показва, че в световен мащаб недостигът на кадри с необходимите компетенции се е повишил почти двойно за последните 10 години. Тази тенденция е типична и за България, като данните са събрани преди КОВИД кризата, която наложи още по-специфични умения и адаптивност както у работодателите, така и у инженерите. Благодарение на Лабораторията 3DEXPERIENCE, студентите ще имат възможност да се обучат на, съвременни и използващи си в реалната практика, софтуери, но и да експериментират в университетски условия, реалните изисквания на работа в индустриалните компании. Със сигурност това ще спомогне за по-високата степен на практическа насоченост на образователните програми във Технически университет София, филиал Пловдив и ще удовлетвори нуждите на работодателите и бизнеса от специфични умения у бъдещото поколение млади инженери.

Още публикации

Екипът на Хайкад беше на събитието
event22.01.2024
Екипът на Хайкад беше на събитието "Value Up" на Dassault Systèmes в Малта
Екипът на Хайкад Инфотех се присъедини към събитието Value Up 2024 на Dassault Systemes в Малта, където нашите експерти споделиха вълнуващи технологични идеи и взеха участие в дискусии за бъдещето на софтуерните технологии.
Хайкад Инфотех и Dassault Systemes предоставят големи отстъпки на българските автомобилни компании, работещи със Stellantis
event01.12.2023
Хайкад Инфотех и Dassault Systemes предоставят големи отстъпки на българските автомобилни компании, работещи със Stellantis
Важна възможност за значителни икономии се предоставя на българските фирми в автомобилния бранш, свързани с група Stellantis или фирми от фирмената група. Хайкад Инфотех и Dassault Systemes обявиха специален пакет с изключително преференциални условия за придобиване на лицензи за CATIA и 3DEXPERIENCE до края на 2023 г.
Aкценти от
event30.11.2023
Aкценти от "Automotive Days in Bulgaria 2023" в Стара Загора и Бургас
"Automotive Days in Bulgaria 2023" Обедини Бизнеса с Иновациите в Стара Загора и Бургас.
Виж всички