Облачните технологии срещу локалните инсталации- едно пряко сравнение на платформата Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE. - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Публикации


Облачните технологии срещу локалните инсталации- едно пряко сравнение на платформата Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE.
event09.06.2023
Облачните технологии срещу локалните инсталации- едно пряко сравнение на платформата Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE.
С нарастването на търсенето на усъвършенствани инструменти за инженерно проектиране и управление на развойни проекти, много компании днес се насочват към платформата на Dassault Systèmes- 3DEXPERIENCE. Тяхната цел е да рационализират своите процеси и да повишат производителността си. С навлизането на изчислителните облаци фирмите сега са изправени пред избор: дали да изберат локални решения или облачни платформи. Тази статия ще предостави задълбочено сравнение между възможностите на различните опции за инсталация на платформата Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE, като подчертае техните разлики, предимства и недостатъци и ви помогне да определите коя опция е най-подходяща за вашите нужди. 
 
Внедряване и инфраструктура: 
 
Инсталация на локална платформа- On premise 
 
При инсталация на локална платформа- On premise платформата 3DEXPERIENCE се инсталира на сървъри и хардуер собственост на вашата организация и във вашата ИТ среда. Това изисква първоначална инвестиция в инфраструктура, както и текуща поддръжка, контрол и управление на системата. Което означава да поддържате собствен екип от ИТ специалисти или да работите с фирми ИТ интегратори за внедряване на желаната от вас функционалност във вашето локално решение. Решенията на място предлагат пълен контрол върху вашите данни и среда, но също така изискват по-високи първоначални и текущи разходи за ИТ поддръжка. 
 
Облачна инфраструктура - Cloud:  
 
За разлика от On premise инсталациите, базираните в облак платформи 3DEXPERIENCE са инсталирани на сървъри предоставени от Dassault Systemes или облачни сървъри на други компании и могат да бъдат достъпни чрез уеб браузър. Това елиминира необходимостта от значителни първоначални инвестиции и намалява текущите разходи за поддръжка. Облачните решения също така предлагат мащабируемост, което ви позволява лесно да разширявате или намалявате нужните ресурси според вашите нужди. Възможно е обаче да имате по-малък контрол върху данните и сигурността си, в зависимост от политиките и инфраструктурата на доставчика. 
 
 
Сигурност и поверителност на данните:
 
Инсталация на локална платформа- On premise:  
 
При платформата 3DEXPERIENCE on-premise, вашата организация е отговорна за прилагането и поддържането на мерки за сигурност за защита на данните. Това ви позволява да персонализирате протоколите си за сигурност, за да отговорят на вашите уникални изисквания. Това обаче означава също, че тежестта за осигуряване на поверителност на данните и съответствие пада върху вашата организация. 
 
 
Облачна инфраструктура- Cloud:  
 
Когато използвате базирана в облака платформа 3DEXPERIENCE, отговорността за сигурността на данните се споделя между вашата организация и доставчика на облачни услуги. Реномираните доставчици се придържат към строги стандарти за сигурност и сертификати, като осигуряват високо ниво на защита на вашите данни. 
 

Разходи и гъвкавост:
 
Локална платформа:  
 
Платформите 3DEXPERIENCE инсталирани във вашата локална ИТ среда- on-premise обикновено включват по-високи първоначални разходи, включително закупуване на хардуерни и софтуерни лицензи, внедряване, както и текущи разходи за поддръжка и поддръжка. Тези разходи обаче могат да бъдат по-предвидими и постоянни във времето. Локалната инсталация изисква дългосрочни ангажименти, което може да не е подходящо за предприятия, търсещи гъвкавост. 
 
Облачна инфраструктура:  
 
Платформите 3DEXPERIENCE, базирани на облак, работят на абонаментен принцип, което обикновено води до по-ниски първоначални разходи. Текущите разходи се основават на използването и могат да се увеличават или намаляват според нуждите. Тази гъвкавост прави облачните платформи привлекателен вариант за предприятия с променливи изисквания или такива, които се стремят да минимизират капиталовите разходи. 
 
  
Сътрудничество и достъпност:
 
Локална платформа:  
 
Макар че инсталираните на локални платформи 3DEXPERIENCE могат да поддържат достъп от различни клиентски машини, те често изискват допълнителни настройки и конфигуриране. В дадени случаи това може да ограничи достъпността на платформата за външни сътрудници или отдалечени членове на екипа. 
 
Облачна инфраструктура:  
 
Облачната платформа на 3DEXPERIENCE е проектирана така, че да поддържа достъп до решението, без да са нужни допълни конфигурации. Достъпът до тях се осъществява чрез уеб браузър, а членовете на екипа могат да си сътрудничат и да споделят информация от всяко място, стига да имат интернет връзка. Това прави облачните решения идеален избор за организации с екипи работещи на различни локации или такива, които работят с външни партньори. 
 
 
Заключение 
 
Изборът между инсталация на 3DEXPERIENCE на локална платформа и облачно базирана зависи от уникалните нужди и приоритети на вашата организация. Инсталациите на локална ИТ платформа предлагат по-голям контрол върху вашата среда и данни, докато облачните платформи осигуряват гъвкавост, мащабируемост и лесно сътрудничество. Като вземете предвид фактори като инфраструктура, сигурност, разходи и достъпност, можете да вземете информирано решение за това коя опция е най-подходяща за вашата организация. В крайна сметка познаването на техническите особености на всеки вариант за внедряване ще ви помогне да изберете най-подходящото решение, което да подпомогне растежа на вашата организация и да постигне бизнес целите ви. 
 
 
Оригинален текст: 
https://trimech.com/blog/comparing-dassault-systemes-3dexperience-platform-on-premise-vs-cloud 
Превод и адаптация: Хайкад Инфотех ООД

Още публикации

Екипът на Хайкад беше на събитието
event22.01.2024
Екипът на Хайкад беше на събитието "Value Up" на Dassault Systèmes в Малта
Екипът на Хайкад Инфотех се присъедини към събитието Value Up 2024 на Dassault Systemes в Малта, където нашите експерти споделиха вълнуващи технологични идеи и взеха участие в дискусии за бъдещето на софтуерните технологии.
Хайкад Инфотех и Dassault Systemes предоставят големи отстъпки на българските автомобилни компании, работещи със Stellantis
event01.12.2023
Хайкад Инфотех и Dassault Systemes предоставят големи отстъпки на българските автомобилни компании, работещи със Stellantis
Важна възможност за значителни икономии се предоставя на българските фирми в автомобилния бранш, свързани с група Stellantis или фирми от фирмената група. Хайкад Инфотех и Dassault Systemes обявиха специален пакет с изключително преференциални условия за придобиване на лицензи за CATIA и 3DEXPERIENCE до края на 2023 г.
Aкценти от
event30.11.2023
Aкценти от "Automotive Days in Bulgaria 2023" в Стара Загора и Бургас
"Automotive Days in Bulgaria 2023" Обедини Бизнеса с Иновациите в Стара Загора и Бургас.
Виж всички