Поглед към света на бъдещето - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Публикации


Поглед към света на бъдещето
event30.08.2023
Поглед към света на бъдещето

Цифровата трансформация е изключително актуална тема днес. Много производители бяха засегнати от неотдавнашните външни смущения в бизнеса. Сега те се стремят да актуализират своите системи и процеси, за да станат по-устойчиви, по-ориентирани към клиентите и по-печеливши.  
  
В неотдавнашно проучване сред производители, проведено от Futurum Research, 67% от респондентите заявиха, че тяхната организация е трябвало да преосмисли целия си бизнес модел в светлината на пандемията. Осемдесет процента от тях бяха заявили, че не очакват връщане към обичайния бизнес след края на пандемията и при много компании със сигурност е така. 
 
Айзък Саколик, автор на Driving Digital и президент на Star CIO, споделя следното:  
"Изкуството на възможното сега е различен разговор", отколкото беше само преди две или три години.  
Индустрията сега трябва да се фокусира върху стратегиите си за цифрова трансформация за следващите години. 


Съществува общоприетото мнение, че приложенията са интересни, а поддържащите ги технологии са "скучни". И все пак именно "скучните" неща са тези, които ще допринесят за развитието или провалят "интересните приложения".  
"Новите технологии отпреди две-три години вече са на разположение", отбелязва Саколик. Edge Computing, изкуственият интелект, 5G предаването на данни и други технологии позволяват на производителите да "пренапишат стратегиите" на цифровата трансформация. "Това, което трябва да се направи сега, е да се премахне рискът и да се завърши" започнатата трансформация, добавя още Саколик. 

Достъпът до данни, сътрудничеството и латентността трябва да бъдат подобрени спрямо стандартите отпреди една-две години. Търговската наличност на индустриален 5G безжичен пренос е може би водещата " новост", готова за внедряване. Чрез използване на милиметрови вълнови ленти и антенни масиви MIMO (Multiple Input Multiple Output) 5G осигурява до 20 гигабита в секунда. Това е достатъчен темп за задвижване на виртуална реалност без предизвикваща латентност. Закъснението от 1 ms предлага и възможността автомобилите да комуникират помежду си в трафика, синхронизирайки движението си по градските улици като ято птици.  
 
Годините на изследвания в областта на индустриалната свързаност доведоха и до търговската наличност на два стила локализирани изчисления - Fog и Edge. И двата разширяват настоящите представи за изчисления в облак, като позволяват директни изчисления и съхранение от машина до машина (M2M). Оценките за броя на M2M връзките, които се използват в момента, варират от 800 милиона до 3 милиарда, това са доста внушително числа. 
 
Edge и Fog изчисленията осигуряват свързване на периферията на предприятието към съществуващите ИТ. Fog computing е разширяване на изчислителните облаци до периферията на мрежата на предприятието. Интелигентността е на нивото на локалната мрежа. Данните се придвижват от крайните точки към шлюз, а оттам към източниците за обработка. Крайните изчисления са по-децентрализирани, тоест устройствата са способни на изчисления на по-високо ниво и могат да се използват за директна употреба на данни от машина до машина. Заедно двете технологии ще позволят създаването на интелигентни машини, сензори и системи за анализ на данни, обслужващи както устройства, така и потребители.  
  
Ако промишлеността и интернет на нещата (IIoT) беше организъм, Edge и Fog изчисленията щяха да бъдат отдалечените мозъци, а 5G - нервната система. Интересните софтуерни приложения, за които хората предпочитат да говорят, могат да работят с остарели технологии, но това би било все едно да си купиш състезателен кон и след това никога да не го оставиш да прави нещо повече от разходка из падока. Ако искате конят да бяга, пуснете го на писта. Същото важи и за днешните усъвършенствани софтуерни продукти, които са в основата на индустриалната цифрова трансформация.  
Изследователи от университета в Тайван твърдят, че предишното поколение стандарти за безжични мрежи, които все още се използват широко днес, не могат да отговорят на изискванията на киберфизичните производствени системи (CPMS). 5G има "значителен потенциал за насърчаване на IIoT и CPMS".  

Сред многото промишлени ползи от такива нови технологии като 5G и Edge/Fog изследователите предвиждат широкото използване на електрониките с добавебата реалност и виртуална реалност, благодарение на повишената пропускателна способност на данните и ниската латентност, която предлага 5G. "Това ще доведе до подобряване на ефективността на производството, ще се намалят производствените разходи и ще се повиши качеството на продуктите чрез прилагане на виртуална и добавената реалност при проектирането на продукти, в роизводството, поддръжката и ремонта на производственото оборудване." Те посочват съществуващия пример с доставчици на нефт и газ, който използва VR софтуер за обучение на персонала за инсталационни операции в морските райони, за да се обучат, преди да отидат в морето. 

Обобщаващият доклад на екипа е доста ентусиазиран по отношение на дългосрочната перспектива. Интернет на нещата има за цел да реализира мрежи за повсеместно използване на околната среда в индустриална среда, основани на технологиите за надеждно отчитане, компютърни мрежи, комуникации в реално време и големи обеми данни. Интернет на нещата може да придобие важни параметри на производствения процес с по-ниски разходи, по-голямо удобство и по-висока приложимост, които немогат да бъдат придобити в традиционната промишлена производствена линия. 

Обобщаващият доклад на екипа е доста ентусиазиран по отношение на дългосрочната перспектива. " Интернет на нещата има за цел да реализира мрежи за повсеместно използване на околната среда в индустриална среда, основани на технологиите за надеждно отчитане, компютърни мрежи, комуникации в реално време и големи обеми данни. IIoT може да придобие важни параметри на производствения процес с по-ниски разходи, по-голямо удобство и по-висока приложимост, които не могат да бъдат придобити в традиционната промишлена производствена линия."

Още публикации

Екипът на Хайкад беше на събитието
event22.01.2024
Екипът на Хайкад беше на събитието "Value Up" на Dassault Systèmes в Малта
Екипът на Хайкад Инфотех се присъедини към събитието Value Up 2024 на Dassault Systemes в Малта, където нашите експерти споделиха вълнуващи технологични идеи и взеха участие в дискусии за бъдещето на софтуерните технологии.
Хайкад Инфотех и Dassault Systemes предоставят големи отстъпки на българските автомобилни компании, работещи със Stellantis
event01.12.2023
Хайкад Инфотех и Dassault Systemes предоставят големи отстъпки на българските автомобилни компании, работещи със Stellantis
Важна възможност за значителни икономии се предоставя на българските фирми в автомобилния бранш, свързани с група Stellantis или фирми от фирмената група. Хайкад Инфотех и Dassault Systemes обявиха специален пакет с изключително преференциални условия за придобиване на лицензи за CATIA и 3DEXPERIENCE до края на 2023 г.
Aкценти от
event30.11.2023
Aкценти от "Automotive Days in Bulgaria 2023" в Стара Загора и Бургас
"Automotive Days in Bulgaria 2023" Обедини Бизнеса с Иновациите в Стара Загора и Бургас.
Виж всички