Публикации


Поредна стъпка напред-
event07.10.2021
Поредна стъпка напред- "Лаборатория 3DEXPERIENCE – Инженерите на бъдещето" във Висше Транспортно училище,София
На 7 октомври 2021г. във Висшето Транспортно училище "Тодор Каблешков" бе открита нова лаборатория "3DEXPERIENCE – Инженерите на бъдещето" към катедра „Транспортна техника". Лабораторията е изградена като индустриално- академично партньорство между фирмите Хайкад Инфотех, Dassault Systemes и Милара Интернешънъл от една страна и Висшето Транспортно училище от друга. Официалното откриване на лабораторията беше придружено с поздравителен адрес от проф.Тодорова, Г-н Петков и Спасена Генчева  за проявената активност и желание да осигуряват на студентите възможност да се запознаят с най-съвременните технологии в областта на автомобилната промишленост.
Обучителната лаборатория разполага с най-съвременен софтуер за 3D проектиране, симулации и управление на технически проекти на Dassault Systemes, а обучителните програми са създадени на база най-добрите световни практики и адаптирани за нуждите на българската индустрия. Студентите ще се обучават в разработката на детайли, възли и системи, типични за автомобилната промишленост, като ще обхващат целия развоен процес – от създаване на концепция до цялостно проектиране на изделието.
Ректорът проф. Даниела Тодорова подписа договор за сътрудничество с г-жа Спасена Генчева, управител на Хайкад Инфотех и с г-н Красимир Петков, управител на Милара Интернешънъл, с което партньорите заявиха готовността си да продължат да си взаимодействат в областта на учебната и научно-изследователската дейност на университета и да си сътрудничат в организирането и провеждането на практически и теоретични обучения.

Красимир Петков, собственик на фирма Милара Интернешънъл пожела много успех на начинанието и сподели надеждата си, повече български студенти, завършили инженерното си образование лесно да се интегрират в бизнеса, именно чрез подготовката си за работа със софтуер на световно ниво използван главно в автомобилостроенето и самолетостроенето.
Спасена Генчева призова преподавателите да положат основите на иновативно образование в България, което да отговаря на бързината, с която технологиите се развиват днес и да се стремят да достигнат бързо нивото на западноевропейските университети, за да бъде България желано място за развитие на младите и все по привлекателна дестинация за инвестициите на големи компании.
Виж всички