Откриване на 3DEXPERIENCE Лаборатория в Русе - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Събития


Откриване на 3DEXPERIENCE Лаборатория в Русе
event31.01.2023
Откриване на 3DEXPERIENCE Лаборатория в Русе
На 03.02.2023 от Haycad Infotech, заедно с партньорите ни от Linamar ще открием 3DEXPERIENCE лаборатория - "Създаваме инженерите на бъдещето" в Русенския Университет "Ангел Кънчев".

Лабораторията ще бъде от изключително важно значение за района на Русе, защото ще даде възможност на студентите в Русе да се овладеят практически умения в най-новите софтуерни технологии, самостоятелно да разработват собствени проекти, както и да придобиват, така нужните за индустрия, знания в 3D проектирането и компютърните симулациите.

Посетителите на събитието ща имат възможност да видят къде ще се обучават бъдещите специалист от Русе, както и да осъществят контакт с фирми от Русе и региона.
Виж всички