Техническа литература


Проектиране на машиностроителни детайли
Проектиране на машиностроителни детайли
Ръководство за инженери и студенти - част 1
доц. д-р. Цветелина Петрова

Ръководството на д-р Петрова се превърна бързо в учебник и справочник за всички, които бързо и ефективно искат да навлязат в CATIA. Цялата информация, съдържаща се в това ръководство, е съставена на база практически опит на специалисти, работещи със системата, и е съобразена с учебните пособия на фирмата- разработчик на системата - Dassault Systemes. Ръководството запознава с основните команди в CATIA V5 и принципа й на работа. То може да е от помощ на студенти и специалисти, които желаят да работят с този CAD продукт.


ISBN 9786191951896

20.00 лв.
Пластмасови изделия и шприцформи
Пластмасови изделия и шприцформи
доц. д - р Петко Събев

"Пластмасови изделия и шприцформи"- Новото обновено издание на книгата на доц. д-р Петко Събев е с обновени с актуална информация глави. Както и след първото си издание книгата се превърна за кратко в изключително търсен наръчник на всички конструктори и технолози работещи в сфертата на пластмасите.Всички, които са свързани или се интересуват от разработка на изделия от пластмаса, инструментална екипировка и производство на пластмасови изделия, ще намерят в тази специализирана книга изключително интересна информация.


ISBN 978-619-7365-02-3

59.00 лв.
CATIA V5- Създаване на сглобени единици и технически чертежи
CATIA V5- Създаване на сглобени единици и технически чертежи
Ръководство за инженери и студенти - част 2
инж. Светослав Чомаков

В тази част от поредицата книги, посветени на софтуерното решение за 3D проектиране CATIA, ще се запознаете със създаването, анализа и управлението на сглобени единици и извеждането на чертежи. Отделните глави запознават с отделните команди в модулите Assembly Design и Generative Drafting. Те се съдържат във всяка базова конфигурация на CATIA.


ISBN

20.00 лв.
Технологично проектиране, симулация и програмиране с CATIA MACHINING
Технологично проектиране, симулация и програмиране с CATIA MACHINING
Ръководство за инженери и студенти - част 5
доц. Йосиф Митев

Книгата на доц. Митев открива нови хоризонти за българските машиностроители. Дава им шанс да се запознаят и работят с една от най-мощните в света САМ-системи, притежаваща практически неограничени възможности за генериране на управляващи програми за наличната гама от металорежещи машини с ЦПУ. Няма лимити за сложността на подлаганите на рязане конфигурации- това могат да бъдат както конвенционални геометрични примитиви, така и произволни обемно-профилни повърхнини.


ISBN 9786191951895

20.00 лв.
Формуляр за поръчка