Мисия и цели


Ясната Визия и правилно изградените Цели, водят до правилни Решения. Всичко, което правим в Хайкад Инфотех е подчинено на тази зависимост. Убедени сме, че само заедно с Вас можем да изградим най-правилния подход за Вашата компания, така че тя да спечели максимално от възможностите които дава новата дигитална революция в индустрията.
Визия
Обръщаме особено внимание на етапа на анализ на визията за развитие на Вашата компания, за да можем да прецизираме целите на проекта. Провеждаме разговори с управлението на Вашата компания, за да уточним и потвърдим Вашата Визия и дали компанията Ви е в състояние да я следва в настоящия момент.
Цели
Целите на проекта се уточняват в рамките на разговори с оперативните ръководители на Вашата компания, независимо дали става дума за интеграция на;
- бизнес платформи за управление на проекти и процеси (Product Lifecycle Managemen)
- CAD решения за усъвършенстване на дейностите на Вашата компания за разработка на нови изделия
или на;
- внедряване на системи за симулация и виртуално планиране на промишлени процеси (Digital manufacturing and manufacturing simulation).
Поставянето на конкретни, изпълними и измерими цели е една от най-важните крачки в проектите, по които работим с Вас с цел да бъдат доведени до успешен край.
Решения
Обсъждаме с Вас в най-големи детайли Решенията, които Ви предлагаме. Подбираме най-добрите световни практики за прилагане на модерни софтуерни системи за управление на бизнес процесите във Вашата компания, като стъпваме на опита на нашите партньори от Dassault Systemes. Dassault Systemes е една от няколкото световни компании с основен принос за развитието и внедряването на дигиталнитете технологии в индустрията в последните тридесет години.

Решенията, които предлага Хайкад Инфотех за нашите индустриални и академични партньори са основно в три направления:
Mission

Свържете се с нас. Нашите специалисти ще Ви посетят, за да обсъдим заедно Вашата визия за развитието на Вашето предприятие. Ако се доверите на опита на екипа на Хайкад Инфотех и нашите колеги от Dassault Systemes, ще работим заедно за осъществяване й до постигане на практически измерими резултати за Вашия бизнес. Ще подберем най-правилните системни решения и ще ги внедрим по най-лесния и ефективен начин, без да забравяме най-важното- Вашите служители!