Fluid Dynamics Engineer (FMK) - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Портфолио


Fluid Dynamics Engineer (FMK)
Fluid Dynamics Engineer (FMK)
Роля/модул за динамични флуидни и термични симулации, позволявайки по-добър и функционален дизайн и спомагайки за намаляване на производствени грешки и дефекти.


Включени приложения

                    Assembly Design                    Fluid Scenario Creation                    Physics Results Explorer
     
           
  Converter for IGES   Material Definition   Quality Rules Reuse
     
           
  Converter for STEP   Parametric Design Study   Simulation Model Preparation
     
           
  Fluid Model Creation   Physics Methods Reuse    
       

Подобни лицензи