Manufacturing Items Engineer (MFN) - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Портфолио


Manufacturing Items Engineer (MFN)
Manufacturing Items Engineer (MFN)
Създаване, сравнение, управление и актуализиция на производствената спецификация (Ресурсна структура на продукта- MBOM) на база зададена техническа спецификация на материалите (EBOM).


Включени приложения

                    Mfg Items Management