Time Study Expert (TSX) - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Портфолио


Time Study Expert (TSX)
Time Study Expert (TSX)
Анализиране на времето за извършване на производствени операции, извършвани от работници, въз основа на стандартизирани отправни стойности за продължителноста на дадена производствена стъпка.


Включени приложения

                    Mfg Context Builder                    Quality Rules Reuse                    Product Structure
     
           
  Time-Motion Study