DELMIA Robotics - за проектиране, валидиране и програмиране на роботизирани работни клетки с бързина и точност - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Публикации


DELMIA Robotics - за проектиране, валидиране и програмиране на роботизирани работни клетки с бързина и точност
event10.03.2023
DELMIA Robotics - за проектиране, валидиране и програмиране на роботизирани работни клетки с бързина и точност

Днес роботите се използват широко в производството - от роботи за събиране и поставяне до сложни и гъвкави роботизирани системи, работещи в огромни производствени линии. Въпреки, че тази автоматизация може да подобри последователността и производствения резултат, тя не винаги се планира по оптимален начин, за да се извлече максимална полза от оборудването и хората, които взаимодействат с него. Промените в продуктите и процесите могат да се окажат трудни за обработка, което води до забавяне на актуализациите и подобренията на продуктите, докато роботите се препрограмират и тестват.

Решението за роботика на DELMIA Robotics решава този проблем, като осигурява лесен и същевременно и мощен начин за оформление на 3D виртуална производствена среда и използването им за симулиране на нови или съществуващи производствени процеси. Благодарение на точното и ранно валидиране производителите могат да проектират, инсталират и пускат в експлоатация роботизирани системи с увереност, че те ще работят според очакванията.

Как софтуерът за роботика може да подобри производството
Решението DELMIA Robotics е доказан в индустрията подход, който улеснява валидирането на производствените системи и програмирането на роботи, в 3D дигитална среда за сътрудничество, между екипите, преди да бъде изградена производствената система.

Системата предлага гъвкаво и лесно решение за дефиниране на роботизирани работни клетки с инструментална екипировка и друго спомагателно оборудване, програмиране и оптимизиране на роботите, както и симулиране на цялата производствена среда и целия продуктов поток.

Софтуерът DELMIA Robotics ускорява пускането в експлоатация на нови съоръжения и улеснява управлението на промените при обновяване на продуктите или процесите. Производителите в много отрасли използват решението DELMIA за валидиране на роботизирани процеси, като пробиване и занитване, дъгово заваряване, точково заваряване, обработка на материали, нанасяне на бои, уплътнители и други.

Решението предоставя възможности за симулация на целия роботизиран процес.

 

Системата DELMIA Robotics може много повече от програмирането на самите роботи. Инженерите могат да използват симулациите на роботи, за да покажат колко добре проектите на продуктите и инструментите работят заедно в даден процес, колко ефективно се използва наличното пространство и дори как хората взаимодействат с оборудването в работното пространство.Приложението DELMIA поддържа широка гама от промишлени роботи и се използва от много компании за постигане на стандартен корпоративен подход към програмирането на роботи. С помощта на DELMIA производителите могат да валидират производствени концепции, да намалят времето на производствените цикли и да подобрят всички аспекти на внедряването и програмирането на роботизирани системи и инструменти.

  • Валидиране на процесите преди началото на производството
  • Намаляване на повторната работа по време на фазата на изграждане
  • Увеличете максимално производствената гъвкавост и лесно се адаптирайте към променящите се производствени изисквания
  • Избягвайте скъпоструващи грешки и забавяния, като се справите от първия път
  • Повишаване на производителността и максимално оползотворяване на ресурсите
  • Използвайте напълно гъвкавостта на роботизираните системи за оптимизиране на роботизираните процеси

Още публикации

Екипът на Хайкад беше на събитието
event22.01.2024
Екипът на Хайкад беше на събитието "Value Up" на Dassault Systèmes в Малта
Екипът на Хайкад Инфотех се присъедини към събитието Value Up 2024 на Dassault Systemes в Малта, където нашите експерти споделиха вълнуващи технологични идеи и взеха участие в дискусии за бъдещето на софтуерните технологии.
Хайкад Инфотех и Dassault Systemes предоставят големи отстъпки на българските автомобилни компании, работещи със Stellantis
event01.12.2023
Хайкад Инфотех и Dassault Systemes предоставят големи отстъпки на българските автомобилни компании, работещи със Stellantis
Важна възможност за значителни икономии се предоставя на българските фирми в автомобилния бранш, свързани с група Stellantis или фирми от фирмената група. Хайкад Инфотех и Dassault Systemes обявиха специален пакет с изключително преференциални условия за придобиване на лицензи за CATIA и 3DEXPERIENCE до края на 2023 г.
Aкценти от
event30.11.2023
Aкценти от "Automotive Days in Bulgaria 2023" в Стара Загора и Бургас
"Automotive Days in Bulgaria 2023" Обедини Бизнеса с Иновациите в Стара Загора и Бургас.
Виж всички