ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРИ ЗА КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНАТА РАБОТА В АЕЦ - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Публикации


ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРИ ЗА КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНАТА РАБОТА В АЕЦ
event10.07.2015
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРИ ЗА КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНАТА РАБОТА В АЕЦ
Безопасността в ядрените инсталации е от най-висок приоритет в техния експлоатационен живот, поддръжка и извеждане от експлоатация. Станаха редица катастрофи с тежки последици и това се изискват повече научни и инженерни мерки. През годините ядрената енергетика принуди разработването на инструменти в помощ на оценка на безопасността. В последните години особено методите на компютърните симулации позволяват да се разгърне потенциала за изследване на много повече варианти и режими на работа на ядрените инсталации без да е нужно да се правят скъпо струващи тестове. В настоящата статия се оценяват възможностите на програмата за провеждане на термофлуидни симулации FLOEFD CATIA, като фокуса е върху сравнението на получени резултати от компютърните симулации с експерименталните резулатати от реалните условия в ядрен реактор. Цялата статия можете да прочетете: тук

Още публикации

DELMIA Robotics - за проектиране, валидиране и програмиране на роботизирани работни клетки с бързина и точност
event10.03.2023
DELMIA Robotics - за проектиране, валидиране и програмиране на роботизирани работни клетки с бързина и точност
Днес роботите се използват широко в производството - от роботи за събиране и поставяне до сложни и гъвкави роботизирани системи, работещи в огромни производствени линии. Въпреки че тази автоматизация може да подобри последователността и производствения резултат, тя не винаги се планира по оптимален начин, за да се извлече максимална полза от оборудването и хората, които взаимодействат с него.
Хайкад Инфотех издава нова книга - Пластмасови изделия и шприцформи на Доц. Петко Събев
event08.03.2023
Хайкад Инфотех издава нова книга - Пластмасови изделия и шприцформи на Доц. Петко Събев
Хайкад Инфотех издава второ, обновено издание на книгата на доц. Петко Събев и компанията дава възможност на своите партньори да рекламират в новото издание.
Видео Резюме 2022
event01.01.2023
Видео Резюме 2022
През 2022 нашият екип посети и организира множество събития, на които ...
Виж всички