ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРИ ЗА КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНАТА РАБОТА В АЕЦ - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Публикации


ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРИ ЗА КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНАТА РАБОТА В АЕЦ
event10.07.2015
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРИ ЗА КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНАТА РАБОТА В АЕЦ
Безопасността в ядрените инсталации е от най-висок приоритет в техния експлоатационен живот, поддръжка и извеждане от експлоатация. Станаха редица катастрофи с тежки последици и това се изискват повече научни и инженерни мерки. През годините ядрената енергетика принуди разработването на инструменти в помощ на оценка на безопасността. В последните години особено методите на компютърните симулации позволяват да се разгърне потенциала за изследване на много повече варианти и режими на работа на ядрените инсталации без да е нужно да се правят скъпо струващи тестове. В настоящата статия се оценяват възможностите на програмата за провеждане на термофлуидни симулации FLOEFD CATIA, като фокуса е върху сравнението на получени резултати от компютърните симулации с експерименталните резулатати от реалните условия в ядрен реактор. Цялата статия можете да прочетете: тук
Виж всички