Нашите партньори от Husqvarna Русе търсят инженери с опит в CATIA - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Публикации


Нашите партньори от Husqvarna Русе търсят инженери с опит в CATIA
event19.11.2022
Нашите партньори от Husqvarna Русе търсят инженери с опит в CATIA
Инженер с опит с CATIA

Вие ще бъдете експертът на екипа по ротационни системи, включително ексцентрични елементи, ремъчни предавки, лагери, зъбни колела и валове. Основният ви фокус ще бъде върху леките машини за уплътняване, но ще имате възможност да си сътрудничите и с други екипи за научноизследователска и развойна дейност в световен мащаб. Ще предоставяте изобретателни и надеждни инженерни решения във всички фази на цикъла на разработване на продукта.

Ще бъдете част от глобален екип от инженери, представляващи инженерни компетенции в областта на мехатрониката, механиката, шума и вибрациите, изпитването и проверката. Функционално се отчитате пред мениджъра по инженерните въпроси

Вашите отговорности
Разработване на концепции и окончателно инженерно проектиране на ротационни системи през целия жизнен цикъл на продукта, които отговарят на изискванията за продукта
създаване на прототипи и проверка на вашия проект.
Подпомагане на производството и инженеринга на качеството на доставките по време на индустриализацията на вашия проект
Проактивен принос към пътните карти за технологии и иновации
Да Напътствате и развивате колегите си инженери в областта на въртящите се части
  
Вашите технически умения
 • Съответстващ опит от проектирането на ротационни части по отношение на атрибути като товароносимост, обороти, умора, шум, вибрации, охлаждане и смазване.
 • Опит в проектирането на механизми с ремъчно задвижване с подвижни части и направляващи системи.
 • Обучени сте в структурирани инженерни процеси, като разработване на концепции, итеративно проектиране, проектиране на платформи и модули, 6sigma, стойностно инженерство и др.
 • Владеете GD&T и балансирано толериране, за да отговаряте както на функциите на продукта, така и на производствените изисквания
 • Сътрудничите си успешно с екипи по CAE по теми като структурна динамика, напрежения, умора и потискане на вибрациите
 • Опитен потребител на Catia V5 и свързаните с нея PDM системи
 • Магистърска или бакалавърска степен по инженерни науки и >5 години релевантен опит
 • Свободно владеене на английски език писмено и устно
  
Вашият профил е идеален, ако:
 • Вие сте истински глобален сътрудник, който изгражда устойчиви отношения и цени успеха на екипа по-високо от своя собствен.
 • Вие сте обучени в структурирани инженерни процеси, като например разработване на концепции, итеративен дизайн, проектиране на платформи и модули, 6sigma, стойностно инженерство и др.
 • Фокусирани сте върху целите, движите се самостоятелно и имате положително отношение към управлението.
 • Стремите се да разбирате, преди да бъдете разбрани, и непрекъснато се стремите към подобрения.
 • Оценявате креативното, иновативно и визионерско работно място, където можете да съчетаете своите структурирани аналитични умения с практическа работа в нашата лаборатория за прототипи и тестове.

Още публикации

Промяна към устойчива верига за доставки
event07.06.2023
Промяна към устойчива верига за доставки
DELMIA Robotics - за проектиране, валидиране и програмиране на роботизирани работни клетки с бързина и точност
event10.03.2023
DELMIA Robotics - за проектиране, валидиране и програмиране на роботизирани работни клетки с бързина и точност
Днес роботите се използват широко в производството - от роботи за събиране и поставяне до сложни и гъвкави роботизирани системи, работещи в огромни производствени линии. Въпреки че тази автоматизация може да подобри последователността и производствения резултат, тя не винаги се планира по оптимален начин, за да се извлече максимална полза от оборудването и хората, които взаимодействат с него.
Хайкад Инфотех издава нова книга - Пластмасови изделия и шприцформи на Доц. Петко Събев
event08.03.2023
Хайкад Инфотех издава нова книга - Пластмасови изделия и шприцформи на Доц. Петко Събев
Хайкад Инфотех издава второ, обновено издание на книгата на доц. Петко Събев и компанията дава възможност на своите партньори да рекламират в новото издание.
Виж всички