Хардуер и софтуер - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Хардуер и софтуерСъществуват три основни предпоставки, които гарантират нужното ниво на производителност на една  софтуерна система. САD/САМ/САЕ, както и PLM системите са представители на най-високия клас софтуерни системи по отношение на изискванията към хардуера и софтуера. Поради това при тези системи е нужно особено внимание при подбора на хардуера. Предпоставките за високо ниво на производителност на една софтуерна система са:
1.      Качество на програмното осигуряване (основен софтуер)
2.      Качество и производителност на операционната система
3.      Производителност на мрежовата връзка и свързаността между отделните компоненти при сървърни инсталации
4.      Технически средства (хардуер)
5.      Нивото на подготовка (квалификация, опит) на потребителя
Изхождайки от изключително високото ниво на качество на заложените в решенията на Dassault Systemes алгоритми на програмното осигуряване, както и модерната работна среда на продуктите, може да се счита, че предпоставките, на които можем да влияем за да повишим производителността на работа са; хардуера, качеството и производелността на ОС, нивото на прозводителност на мрежовата връзка, както и нивото на подготовка на потребителите.

Забележки:
1. В процеса на приложение на САD/САМ/САЕ системите нивото на подготовка на потребителя играе централна роля. Ocтаналите компоненти само помагат в този процес. За да гарантираме производителността на системите на фирма Dassault Systèmes предлагаме някои основни препоръки при избора на хардуерни и софтуерни кофигурации.
2. За различните системи на Dassault Systèmes съществуват различни изисквания. Обърнете внимание на разликите!
Условно изискванията към комбинацията от предпоставките за производителността могат да се разделят на три вида;
-        Минимални системни изисквания
-        Номинални системни изисквания
-        Максимални системни изисквания
Номиналните системни изисквания се разделят на;
-        Сертифицирани софтуерни и хардуерни конфигурации от Dassault Systèmes
-        Препоръчителни ниско бюджетни хардуерни конфигурации от Хайкад Инфотех
За максималните системни изисквания реално не съществува ограничение.
 
Сертифицирани софтуерни и хардуерни конфигурации от Dassault Systèmes
Инженерите на Dassault Systèmes работят изключително интензивно с производистелите на хардуер и фирмите разработващи операционни и мрежови системи. В редовно провеждани тестове по предварително установени еталони оценяват налични на пазара хардуерни и софтуерни конфигурации и се предоставят на официалната страница на Dassault Systèmes. Линка по-долу ще Ви отведе до страницата на Dassault Systèmes със сертифицираните конфигурации.
За да се запознаете с препоръчителните конфигурации от Dassault Systèmes, кликните на следния линк към официалната страница на Dassault Systèmes- ЛИНК

Препоръчителни ниско бюджетни хардуерни конфигурации от Хайкад Инфотех
По-долу можете да се запознаете с препоръчителна ниско бюджетна хардуерна конфигурация изготвена от нашия екип Техническа поддръжка. Тази препоръка не отговоря точно на препоръките на инженерите на  Dassault Systèmes, но е тествана от нас. Тя представлява разумен компромис между производителност и цена. 
Препоръчителна конфигурация 1- март 2021
 Препоръки на специалистите на Хайкад Инфотех при избора на хардуерна конфигурация
В таблицата по-долу ще намерите препоръки при подбора на хардуерна и софтуерна конфигурация.


 Особености при използване на облачната версия на 3DEXPERIENCE
Системата 3DEXPERIENCE може да бъде използвана по два начина:
On premise- сървърна инсталация
On Cloud- облачната версия
Дори и при облачната версия на 3DEXPERIENCE съществуват изизквания към хардуерната и софуерната конфигурация на компютъра на потребителя. Инженерите на Dassault Systèmes са разработили програмата Cloud Checker, с която можете да оцените изключително бързо пригодността на Вашия компютър за работа със 3DEXPERIENCE.

Можете да свалите Cloud Checker Dowlnload Cloud Checker.