Често задавани въпроси - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Често задавани въпроси


В най-честите случаи, потребителите на CATIA V5 запазват своите файлове спрямо правилното издание на програмата. Номерът на съответното издание е най-често упоменат след номера на версията.

Например: CATIA версия 5, издание 20 ще бъде изписана както следва: CATIA V5R20.

Съдържание:
- Запазване на файлове и различни издания на CATIA V5
- Текущи (валидни) издания на CATIA V5

- Какво би се случило ако опитаме да отворим CATIA V5 файл от по-старо издание?
 
ЗАПАЗВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ И РАЗЛИЧНИ ИЗДАНИЯ НА CATIA V5
За потребителите на програмата, които работят в тясна колаборация с клиенти, доставчици и други контрагенти е изключително важно всички 3D модели да бъдат запазвани в правилните версия и издание на CATIA.

CATIA има възможност само за обратна съвместимост, което означава че ако например запазим файл във версия CATIA V5R20, те няма да могат да могат да бъдат възпроизведени от предишни издания на прогрмата, като например CATIA V5R18. Форматът на имената се променя с по-късните версии на CATIA V5, които са съвместими с ENOVIA V6. Тези номра се дефинират с формат, където се споменава и годината на издаване, например: CATIA V5-6R2015. В този пример, версията на CATIA отново е V5, a изданието може да се съкрати на R25.

 

ТЕКУЩИ (ВАЛИДНИ) ИЗДАНИЯ НА CATIA V5
CATIA V5R18
CATIA V5R19
CATIA V5R20
CATIA V5R21
CATIA V5-6R2012 (V5R22)
CATIA V5-6R2013 (V5R23)
CATIA V5-6R2014 (V5R24)
CATIA V5-6R2015 (V5R25)
CATIA V5-6R2016 (V5R26)
CATIA V5-6R2017 (V5R27)
CATIA V5-6R2018 (V5R28)

КАКВО БИ СЕ СЛУЧИЛО АКО СЕ ОПИТАМЕ ДА ОТВОРИМ CATIA V5 ФАЙЛ ОТ ПО-СТАРО ИЗДАНИЕ

На фигурата отдолу можете да видите типично съобщение за грешка, получено, когато потребител се опитва да отвори CATIA V5 файл в по-старо издание от изданието, в което е било първоначално запазен.


 

За да определите в кое издание на CATIA V5 е последно запазен файла......Изберете .CATPart файла (колкото по-малък, толкова по-добре) и го отворете с помощта на notepad:След като се уверите, че курсорът ви е върху текстовия файл, ипозлвайте фукнцията "търси" (CTRL+F) и потърсете за думата "save"

 Чрез натискане на бутона "Fine Next" ще стигнете до ред, на който ще бъде изписан изданието на CATIA.В горния пример се вижда как файлът Part1.CATPart е бил последно запазен в CATIA V5-6R2018 (CATIA V5R28), следователно може да бъде отворен само с тава издание или по-ново.

В раздела за лицензиране на инструменти на CATIA V5-6R201X виждаме "List of Available Configurations/Products". Този списък съдържа всички инсталирани конфигурации и продукти на вашия клиент. Можете да инсталирате софтуер, за който нямате съответните лицензи. В този случай списъкът ще съдържа софтуер, за който нямате лиценз.
В този случай, статусът "No license" се появява до конфигурациите и продуктите, които са инсталирани, но за които нямате лиценз. Имената на конфигурацията и продуктите са затъмнени в списъка, а бутоните за проверка не могат да бъдат проверени. За да можете да изберете лиценз, трябва да инсталирате лиценза на сървъра за лицензи на DSLS. След като това се случи, лицензът вече няма да бъде сиво и ще може да се избира.
Имайте предвид, че статусът "no License" и статусът "Not granted" са различни. "Не е предоставен" означава, че не сте поискали конфигурация или лиценз за продукт, или че сте се опитали да резервирате лиценз, който не е достъпен
В следното указание можете да се запознаете с типичните проблеми при работа с лицензен сървър от тип LUM и как да ги отстранявате за повече инфромация кликни тук
За да се запознате с възможностите за настройка в CATIA за управление на принтери и плотери, апознайте се със следния документ.
За да идентифицирате използваната в момента Работна среда (CATIA Environment), запознайте се със следните указания. За повече информация кликни ТУК
Повечето потребители отбелязват, че модулите MCE, FPE, KAE и HDX допринасят най-много за улесняване на ежедневното използване на CATIA, а чрез използването на тези модули инженерите могат най-добре да отговорят на предизвикателствата, пред които са изправени в процеса на проектиране. Модулът MCE дава възможност за разширени функции за Механично проектиране, модулът FPE се използва за работа с детайли от огъната ламарина, докато модулът HDX позволява работа със свободни повърхнини.
Софтуерният лиценз е юридически обект, който дава възможност на потребителя да използва и / или разпространява определен софтуер. По-голямата част от софтуерните лицензи са под формата на поредица от букви, цифри или и двете, обикновено уникални за конкретен потребител или група потребители. Някои програми могат да се лицензират и чрез лицензен файл за определени операционни системи.
Лицензионният модела на CATIA отговаря на стандартните модели за лицензиране на софтуер. Лицензионните такси се разделя на:
PLC – еднократна цена дължима при подписване на договора за закупуване на лиценз
ALC – годишна такса за поддръжка
При първоначалното закупуване на лиценз е дължима и годишна такса за първата година.
Лицензионните условия, които определят правата и задълженията на страните се дефинират в отделен документ EULA (End User Licence Agreement), а именно EULA_DS_EMEA_Bulgaria_V12.1, който е неразделна част от договора за закупуване.
Софтуерът на Dassault Systemes се лицензира чрез лицензен файл. Самият файл управлява колко потребители имат право да използват софтуера и / или какви функции на софтуера са налични. По-голямата част от нашите клиенти ще получат лиценз за конзола за управление на потребителски лицензи на IBM (LUM), конзола за Dassault Systmes License Server (DSLS) и конзола за управление на Flex License Management.
1. Уверете се, че е инсталиран продуктът на Dassault Systmes (например CATIA V5)
2. Преминете към C: ProgramDataDassaultSystemesLicenses
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако папката „Licenses“ не съществува, отидете на C:\ProgramData\DassaultSystemes и създайте НОВА ПАПКА, наречена „Licenses“.
3. Отворете в папката Лицензи DSLicSrv.txt
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако текстовият файл “DSLicSrv.txt” не съществува, създайте ТЕКСТОВ ФАЙЛ ДОКУМЕНТ, наречен “DSLicSrv”.
4. В текстовия файл “DSLicSrv”, да се въведе следният необходим формат:
ЗАБЕЛЕЖКА: Името на сървъра трябва да бъде въведено точно както е посочено. Лицензионният порт по подразбиране е 4085, моля използвайте 4085 (Освен ако това не е променено по време на инсталирането). Например Ако лицензният сървър се нарича „server_1“, текстовият файл трябва да има ред „server_1: 4085“. Ако има допълнителен сървър, напр. server_2, просто го въведете в следващия ред.
5. Запазете текстовия файл и продължете да отваряте вашето DS приложение
Отстраняване на проблеми
Не можете да се свържете със сървъра за лицензи? Проверете следното ...
A. Дали защитната стена на Window е изключена и за клиента, и за сървъра?
Б. Можете ли да пингвате сървъра?
В. Имате ли най-новите DSLS?
Г. Правилно ли е изписването на името на сървъра и / или номера на порта?
6. Подробности относно инсталацията на DSLS server може да намерите на следния линк: тук
Самият лиценз може да бъде CONCURRENT (базиран на сървър) или NODELOCKED (базиран на локална машина). Файлът с лиценза се генерира с помощта на уникален ключ, наречен PC-ID, който се извлича от MAC адреса на физическия мрежов адаптер. За да се получи PC-ID, може да се изпълни помощна програма- TargetID. След стартиране на програмата на машината, получения уникален ключа от машината, трябва да бъде изпратен на Хайкад Инфотех. На база на този ключ ще бъде издаден лиценза за дадената машина.
За да извчлечете Target ID на Вашия компютър, запознайте се със следващото видео:
Метода за извличане на TargetID важи за всички апликации на Dassault Systemes.
За извличането на програмата се използва програмата свалете програмата DSLS target ID executable от следната страница: https://www.3ds.com/terms/software-keys/
Изтеглете и извлечете съдържанието на ZIPа файл на компютъра, на който ще инсталирате лицензния ключ на DSLS.
Моля, копирайте получените лицензи на компютъра.
Забележка: Не поставяйте в C: ProgramData / DassaultSystemes/ Licenses

1. Създаване на папка за лицензи в C: ProgramData DassaultSystemes (ако това вече не съществува).
Забележка: Ако текущите лицензи вече съществуват в папката "Лицензи", моля, изтрийте ги сега.

2. Start > Programs > CATIA > Tools > Nodelock Key management V5-6R20XX

3. Щракнете върху File> Import

enrolling-nodelock-1-300x156

4. Изберете лиценза (поставен на работния плот) и след това щракнете върху Отвори

Регистрираният лиценз ще се появи в списъка.
Няма голяма разлика между CATIA V5 Student Edition и съответната версия за индустриално ползване. От гледна точка на възможностите те са идентични, но файловете, запазени сCATIA V5 Student Edition са с воден знак, което ги прави неизползваеми за търговски лиценз. Това означава, че всеки, които използва този лицензи извън научни и учебни цели, може да бъде преследван по смисъла на закона.
Щракнете Start > All Programs > CATIA (or CATIA PLM Express)> Tools > Nodelock Key Management (DSLS) V5-6R20XX
2. Щракнете върху раздела Offline Management Tab
3. Активирайте Refresh
4. Щракнете върху желания лиценз и задайте периода, за който този лиценз да бъде запазен офлайн на тази машина.
extract-dsls-license-1
extract-dsls-license-2extract-dsls-license-3
Не се препоръчва вземането на лиценз през Docking Station, понеже е активен само в рамките на 24 часа и може да блокира достъпа до лиценза за целия период на заемане.
Препоръчваме вземането на лиценз да се осъществи през WiFi.
Инсталация на лицензния сървър на Dassault Systemes DSLS не е възможна на виртуална машина. Това е описано и в техническите харектеристики на DSLS сървъра. Тези ограничения имат техническо, но и юридическо естество и са свързани с ограничаване на нерегламентираното и непроследимото ползване на продуктите на Dassault Systemes.
За да активирате CATIA Admin Mode, изгледайте следния видео файл:

Кликни тук
Свалете от тук документацията за инсталацията на лицензния сървър DSLS

Кликни тук
За повече информация управлявам и променям стандартите във модула CATIA Generative Drafting, кликнете тук:
В тези документи можете да намерите много полезна информация за всички, които администрират инсталациятана CATIA.

За препоръки за настройките на CATIA- CATIA Settings виж ТУК
Ръководство за администрация на CATIA- виж ТУК
За да се запознате с възможностите за настройка в CATIA за управление на паметта на компътра, запознайте се със следния документ.

Управление на RAM